Participa-hi com a voluntari/a

Durant el recompte, el voluntariat és clau per arribar a tots els carrers del municipi i comptar les persones que dormen al ras. No cal tenir experiència prèvia amb persones sense llar, només ser major d’edat i tenir capacitat física per aguantar el recorregut a peu.