Els recomptes a Catalunya

A Catalunya no hi ha dades actualitzades que permetin saber quantes persones dormen al carrer. A data d’avui, només dotze municipis catalans han realitzat recomptes. En total, aquests dotze municipis representen el 44% de la població catalana i hi ha 2.009 persones dormint al carrer.

 

Històric de recomptes

 

Qui no ha organitzat cap recompte?

Des d’Arrels creiem que cal realitzar recomptes a tots els municipis de Catalunya, que en són 947.

  • Per començar, proposem centrar-nos en els 66 municipis de més de 20.000 habitants, ja que acullen el 72% de la població catalana i seria una gran mostra per dimensionar la problemàtica.
  • Per ara, només 12 d’aquests municipis han organitzat recomptes i representen el 44% de la població.

 

Què hi diu el Parlament?

  • L’abril del 2015 el Parlament de Catalunya va instar el Govern de la Generalitat a fer recomptes anuals per saber quantes persones dormen al carrer.
  • El març del 2016, en el marc del Ple de pobresa, el Parlament va tornar a instar el Govern a fer recomptes.
  • L’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya es plantejava l’objectiu d’implementar arreu del territori recomptes de persones dormint al carrer. L’estratègia es va presentar el 2017, però encara està pendent d’aprovació i implementació. Recull dades de 719 municipis (76% del total) i xifra en 53.118 el nombre de persones que a Catalunya pateixen una situació de sensellarisme. De totes elles, 2.347 persones viuen directament al carrer, segons l’Estratègia (aquestes xifres són del 2017 i tenen en compte només les persones que són conegudes pels serveis socials).