Persones sense llar

No tenir una llar significa...

  • Haver de dormir al carrer o en un alberg.
  • Viure en una barraca o en un pis massificat.
  • Viure en institucions temporals, com la presó i l’hospital.
  • Patir violència de gènere i haver de viure en un refugi per a dones.

Les organitzacions socials que a Europa treballem amb persones sense llar reconeixem una classificació anomenada ETHOS, que inclou els exemples anteriors i altres. Arrels centra la seva feina específicament en les persones sense llar que dormen al carrer.