L’objectiu

Els membres d’Arrels som persones que volem que ningú dormi al carrer. Des de 1987 hem acompanyat més de 20.300 persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, oferint orientació i serveis útils d’allotjament, alimentació i atenció social i sanitària, a més d’orientació i assessorament. Comptem amb el suport de 95 treballadors i treballadores, més de 340 persones voluntàries i 6.100 persones sòcies i donants que col·laboren per fer possible #ningúdormintalcarrer.

 

La missió

 • Acompanyem i atenem les persones sense llar que es troben en les fases més consolidades d’exclusió cap a una situació el més autònoma possible.
 • Sensibilitzem la ciutadania respecte els problemes de la pobresa al nostre entorn.
 • Denunciem situacions injustes i aportem solucions a les administracions i a la societat civil.

 

Els valors

 • La voluntarietat
 • La personalització
 • El respecte
 • L’acompanyament
 • La dignitat
 • L’autonomia personal

 

Consulta els documents institucionals d’Arrels

 

La nostra manera de treballar

L’experiència i el contacte diari amb les persones sense llar ha construït, des dels inicis, la nostra manera d’acompanyar les persones i d’afrontar les causes que generen el sensellarisme.

 • Abordem situacions però també les causes. Estem al costat de les persones sense llar, promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, quan decideixin sortir del carrer, tindran cobertes les necessitats bàsiques. Al mateix temps, treballem per explicar a la societat les causes que provoquen que una persona es quedi al carrer i fem possibles propostes de millora.
 • Atenem les persones des d’un punt de vista integral, respectant els seus ritmes, sense imposar, promovent la participació i presa de decisions en el seu procés de millora i fomentant la reducció de danys.
 • Treballem conjuntament amb altres serveis d’atenció social, sanitària i jurídica amb la persona com a centre de la intervenció.
 • Som una entitat on tothom aporta. Les persones sense llar aporten coneixement des de la seva experiència i visió crítica, l’equip de voluntariat permet crear nous vincles amb les persones més vulnerables i l’equip de treballadors i treballadores afegeix la perícia tècnica i la continuïtat dels processos.
 • Apostem per la innovació social. Ens agrada fixar-nos en projectes i iniciatives d’altres països enfocats a persones sense llar per aprendre noves formes d’actuació i adaptar-les.
 • Som independents. El fet de comptar amb una base social àmplia que ens dona suport facilita la nostra capacitat crítica vers les visions que tendeixen a perpetuar el sensellarisme i ens dona seguretat i llibertat d’actuació.

 

Fem xarxa

Treballem en col·laboració amb entitats i administracions per incidir en la millora de les polítiques socials, promoure la sensibilització ciutadana, intercanviar coneixements i reflexions i aportar propostes per avançar en el repte #ningúdormintalcarrer.

 • Organitzem censos i elaborem articles, informes i estudis per saber més sobre la realitat de les persones sense llar.
 • Promovem un abordatge del sensellarisme més enllà de la ciutat de Barcelona. Treballem en coordinació amb altres municipis per dimensionar la problemàtica a Catalunya, impulsant recomptes de persones que dormen al carrer. També oferim formació i assessorament i promovem jornades de reflexió, debat i intercanvi sobre els principals reptes del sensellarisme.
 • Elaborem guies pràctiques per assessorar i oferir eines a les administracions i a la ciutadania sobre què fer quan algú dorm al carrer. També hem creat l’app Arrels Localitzador per informar de la presència de persones dormint al carrer, una eina útil que també posem a disposició dels municipis per organitzar recomptes.
 • Hem creat la Fundació Mambré per donar resposta a les persones sense llar en l’àmbit residencial i laboral, conjuntament amb Assís Centre d’Acollida, la Companyia de les Filles de la Caritat i Sant Joan de Déu.
 • Hem participat en l’elaboració del Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020 i l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, entre d’altres.

 

En quines xarxes participem?

Sobre persones sense llar:

Sobre pobresa:

Sobre habitatge:

Sobre Tercer sector: