El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

Acollida

  • Acollida
  • Acollida
  • Acollida
  • Acollida
  • Acollida
  • Acollida
  • Acollida

Una persona es queda al carrer perquè els seus vincles s'han trencat. Per això és important una primera acollida on se senti afectada per un problema i no un número ni culpable de la seva situació, que respecti la seva intimitat i l’orienti cap als recursos que pot utilitzar.

El posicionament d’Arrels

Cal disposar d’espais d’acollida que ofereixin tranquil·litat a les persones i on es puguin sentir segures. Els serveis d’acollida haurien de ser espais amb activitats significatives, que puguin ajudar a la persona sense llar a transformar la seva situació. També cal garantir el dret de les persones a empadronar-se sigui quina sigui la seva situació legal i a ser preservades de situacions de violència, entre d’altres.

El context...

Una visió ràpida de la situació a Barcelona

No hi ha consignes públiques on les persones que ho necessiten puguin deixar les seves coses.
Existeixen albergs d’acollida temporal municipals on es pot anar sense cita prèvia.

Llocs públics que orienten cap a una primera acollida

Si la persona està empadronada cal anar als Serveis Socials del barri.
Si la persona no està empadronada cal anar al Servei d’Inclusió Social (SIS) de Barcelona.
Cuidar-se

I Arrels, com fa la primera acollida?

Un espai d’acollida i relació

La persona que arriba per primera vegada al centre de dia d’Arrels troba un voluntari o voluntària que li dóna la benvinguda i un educador que s’interessa per la seva situació. Aquesta primera trobada pot resultar en una dutxa, en buscar una habitació per dormir, donar una manta per passar la nit al carrer, facilitar informació d’altres recursos on ajudaran millor a les persones...L’objectiu és crear confiança, conèixer les necessitats de la persona i restablir lligams. Al centre de dia la persona pot participar en activitats, xerrar amb altres companys o, simplement, descansar durant una estona.

Serveis higiènics

Dutxar-se, afaitar-se i canviar-se de roba significa sentir-se bé per fora i per dins per a una persona que viu al carrer o que s’està a una habitació de lloguer sense aigua calenta. Al 2017, 1.565 persones van utilitzar els serveis higiènics d’Arrels; 689 persones es van dutxar, 907 van fer ús del rober, 507 persones es van afaitar i 114 van fer ús del servei de perruqueria.

Un lloc on deixar les coses

Quan una persona dorm al carrer o ha de deixar l’habitació de relloguer on viu necessita un lloc segur on guardar les seves coses i la documentació. Arrels ofereix una consigna perquè qui ho necessiti deixi les seves coses, durant l'any 2016 la van fer servir 418 persones.

Facilitar la comunicació

On rep una carta una persona que viu al carrer? I com s’ho fa per rebre trucades o buscar la informació que necessiti per internet? Arrels ofereix un servei de bústia, on les persones que acompanya i que no tenen domicili fix poden rebre la correspondència. També ofereix un espai on poder rebre trucades telefòniques i connectar-se a internet. L'any 2016 van rebre correspondència 285 persones.