Acollida

Una persona es queda al carrer perquè els seus vincles s’han trencat. Per això és important una primera acollida respectuosa, que no culpabilitzi i que orienti la persona cap als recursos que pot utilitzar.

Cal disposar de serveis útils i espais d’acollida que ofereixin tranquil·litat i seguretat a les persones. Al centre obert d’Arrels oferim escolta, acompanyament i orientació. També disposem de serveis bàsics que es dirigeixen principalment a persones que, per la seva manca d’autonomia, presenten alguna dificultat per accedir als recursos municipals. Mira el vídeo!

I què fem des d'Arrels?

Oferim un espai d’acollida i relació

Quan una persona arriba al centre obert troba algú que li dóna la benvinguda i s’interessa per la seva situació. L’objectiu és crear un espai d’escolta i confiança on conèixer les necessitats de la persona i restablir lligams. Aquesta trobada pot servir per orientar i facilitar informació d’altres recursos, donar una manta per passar la nit al carrer, fer ús de serveis útils o, simplement, resguardar-se i descansar durant una estona. Durant el 2023, 2.730 persones han fet ús dels serveis útils del centre obert.


Disposem d'un lloc segur on deixar les coses

Quan una persona dorm al carrer o en llocs molt inestables necessita un espai segur on guardar les seves pertinences. La consigna d’Arrels i el servei de custòdia de documentació acullen més de 200 bosses que guarden roba, medicaments, fotografies i d’altres objectes personals. El 2023, 448 persones hi han pogut guardar la seva bossa. És un servei molt important perquè a Barcelona no hi ha consignes públiques de llarga durada per a les persones sense llar.


Facilitem la comunicació

On rep una carta una persona que viu al carrer? I com s’ho fa per rebre trucades o buscar la informació que necessiti per internet? Arrels ofereix un servei de bústia on les persones que no tenen domicili fix poden rebre la correspondència.

També disposem d’un espai on poder rebre trucades telefòniques i connectar-se a internet.


Oferim serveis higiènics

El 2023, 461 persones es van dutxar al centre obert d’Arrels, 1.083 van fer ús del rober i moltes d’altres es van afeitar o van fer ús dels serveis de perruqueria i podologia.

Es tracta de serveis que no podem oferir a tothom i per això es dirigeixen a persones que viuen al carrer i que, per la seva manca d’autonomia, presenten alguna dificultat per accedir als recursos municipals.


Assessorem sobre què fer si estàs al carrer

Al centre obert també assessorem les persones que estan al carrer sobre què poden fer per millorar la seva situació i els expliquem els recursos que existeixen a la ciutat on poden anar a demanar ajuda. Habitualment, les persones demanen un lloc on dormir o un lloc on dutxar-se i canviar-se de roba. El 2023 un any, el servei d’orientacions ha atès 1.344 persones que no troben resposta a Barcelona.