El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

Vellesa i mort

  • Vellesa i mort
  • Vellesa i mort
  • Vellesa i mort
  • Vellesa i mort
  • Vellesa i mort
  • Vellesa i mort
  • Vellesa i mort
  • Vellesa i mort
  • Vellesa i mort

A l’Estat espanyol la gent gran té dret a no ser discriminada per raó d’edat, a ser atesa quan és dependent, a gaudir de l’oci i la cultura, a accedir a prestacions socials dignes... Tothom té dret a morir dignament i acompanyat de les persones que estima.

El posicionament d’Arrels

Les persones amb més de 65 anys haurien de tenir el dret a una plaça de residència on s’ofereixi l’atenció que requereixen. Cal que els centres residencials entenguin l’especificitat de les persones que han viscut al carrer i pateixen problemes de salut crònics. D’altra banda, tothom té dret a morir acompanyat de les persones que estima.

El context...

Una visió ràpida a la situació de Barcelona

Gairebé el 5% de les persones que viuen al carrer a Barcelona tenen més de 65 anys. Les persones que viuen al carrer solen presentar pitjors condicions de salut, motiu pel qual moren a una edat més jove.
Arrels atén persones que han viscut o viuen des de fa anys al carrer i que, en general, tenen una edat més avançada. El 14% de les persones ateses són majors de 65 anys.

Què passa quan una persona sense llar mor?

Quan una persona sense llar mor, normalment és l’Ajuntament qui es fa càrrec de les despeses del funeral i posa a disposició un nínxol anònim per, un temps després, traspassar el difunt a una fossa comuna.
grafico_vejezymuerte

I Arrels, què fa?

Del carrer a una residència

Quan una persona atesa a Arrels entra a una residència –per motius d’edat o per motius de salut– se la segueix acompanyant. Un equip de voluntaris de l’entitat la visita regularment, té cura de que es trobi bé, de que no li falti res important i acompanya a la persona en aquesta nova etapa de la seva vida.

Barca de Caronte

Arrels vol acompanyar les persones sense llar en els diferents moments del seu procés i també en la mort. Amb aquest motiu funciona La Barca de Caronte, un grup de gent que acompanya les persones sense llar conegudes pel centre o per l’equip de carrer fins l’últim moment de la seva vida. La Barca de Caronte busca la família quan la persona mor i li explica la situació, es coordina amb els serveis funeraris, i avisa a tots els membres de l’entitat del dia i hora de l’enterrament, perquè tothom té dret a ser enterrat acompanyat.

Prestacions dignes per viure amb independència

Gran part de les persones que acompanya Arrels han treballat però no han cotitzat i per això no poden accedir a determinades prestacions com la jubilació. En la majoria dels casos, a més, els ajuts són insuficients per tenir una vida autònoma. Arrels treballa amb altres entitats, sensibilitzant i incidint les administracions públiques perquè això canviï.