El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

Tenir una llar

  • Tenir una llar
  • Tenir una llar
  • Tenir una llar
  • Tenir una llar

El dret a l’habitatge es recull a la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia. A Catalunya, però, 48.000 persones tenen greus problemes d’allotjament. L’absència d’un habitatge digne i estable afecta la salut i menyscaba el dret al treball i a l’educació.

El posicionament d’Arrels

L’habitatge és un dret bàsic al qual tothom hauria de poder accedir perquè no es tracta d’un luxe sinó d’una necessitat bàsica. Disposar d’un habitatge adequat i econòmicament accessible és clau per a les persones que han viscut al carrer i que comencen a transformar la seva situació. Per a Arrels, el punt de partida és l’habitatge i la condició necessària per solucionar la resta de problemàtiques a situacions que pateixen les persones.

Què vol dir tenir una llar?

Tenir una llar no és només tenir un sostre; significa millorar la salut física i mental, recuperar la relació amb l’entorn i aprendre a gestionar el temps i els ingressos. Arrels sosté el criteri de la plataforma europea Feantsa i parla preferentment de 'sense llar' i no 'sense sostre' per posar èmfasi en l'aspecte vivencial, familiar i cultural. Una persona sense llar és aquella que ha perdut alguna cosa més que un espai per viure, perquè s’ha quedat sense recursos i sense lligams.

El context...

A Barcelona, més de 3.000 persones no tenen llar

956 dormen directament al carrer
2.099 ho fan a recursos públics i privats de la ciutat
536 en assentaments irregulars

Des del 2007 hi ha hagut prop de 400.000 desnonaments a l’Estat espanyol

Gairebé 80.000 a Catalunya
Segons l’Institut Nacional d’Estadística, a Espanya hi ha 3,3 pisos buits
Tenir una llar

I Arrels, què fa per oferir allotjament?

El primer sostre després del carrer

Quan una persona al carrer expressa la voluntat de dormir sota un sostre es busca la manera d’aconseguir-ho. A vegades es paga una habitació en una pensió, d’altres es fa una derivació a un alberg o s’ofereix una plaça d’emergència als recursos específics d’Arrels per a persones derivades per l’equip de carrer.

Un sostre d’emergència

Arrels compta amb 4 places destinades a persones que viuen al carrer i que estan en seguiment per part de l’entitat, perquè tinguin aixopluc en època de fred intens o quan la persona decideixi deixar el carrer.

Compartir pis

Entrar a viure en un pis significa recuperar l’autoestima, habilitats domèstiques i relacionals. Al 2015, 44 persones vivien en pisos individuals i altres 52 compartien habitatges gestionats per Arrels. Algunes d’aquestes persones tenen una salut fràgil i necessiten suport per dutxar-se o treure la pols de casa. Arrels les acompanya amb suport domiciliari i, en alguns casos, sorgeix suport entre els companys de pis amb tota naturalitat. D’altra banda, s’intenta respectar les necessitats d’intimitat de les parelles.

Quan estic malalt

El carrer deteriora la salut, tant a nivell físic com mental. Moltes persones sense llar pateixen més de dos trastorns crònics que fan difícil aconseguir una plaça en recursos públics i privats. Això passa, per exemple, quan una persona té problemes de salut mental i alcoholisme. Mentre es busquen alternatives, Arrels acull aquestes persones a la llar residencial Pere Barnés.

Llogar una habitació

Al 2014, 63 persones vinculades a Arrels van dormir en habitacions llogades a particulars. Per donar resposta a aquesta necessitat, Arrels compta amb un Taller de Cerca d’Habitacions que posa en contacte llogaters amb persones que cerquen una habitació.

Per fi, el pis al meu nom

Qui sent que té una casa sent que és algú. Amb aquest objectiu, Arrels dóna suport en els tràmits necessaris perquè persones sense llar puguin aconseguir pisos propis, a nom de la persona que hi viu i no de l’entitat.

On rento la roba?

Per a les persones que viuen en una pensió, en una habitació de lloguer o que no tenen possibilitat de rentar la roba a casa seva, Arrels ofereix un servei de bugaderia que, a la vegada, permet treballar la millora d’hàbits, com la higiene i tenir cura de les coses.

En xarxa a favor de l’habitatge

Arrels treballa amb altres entitat de Barcelona en el marc de la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió per fer més efectius els recursos d’allotjament existents destinats a persones sense llar. També formem part de la Fundació Mambré, que vol donar una resposta més específica a les necessitats residencials i laborals.