Com s’arriba al carrer?

Una persona no acaba al carrer d’un dia per l’altre, la seva situació es va deteriorant amb el temps i té a veure amb moltes causes: algunes depenen de la pròpia persona i altres tenen a veure amb la societat en la qual vivim.

  • Causes estructurals. Vinculades a la situació econòmica (com la pèrdua de feina), el mercat immobiliari (preu del lloguer, desnonaments), els moviments migratoris i la fortalesa de les administracions públiques.
  • Causes institucionals. Relacionades amb la rigidesa dels serveis socials, els mecanismes d’ajut i els procediments institucionals.
  • Discriminació o absència d’un estatut legal. Relacionades amb les situacions particulars que poden viure les persones immigrades i algunes minories, com la comunitat romaní.
  • Causes relacionals. Vinculades a la situació familiar i a la xarxa social que la persona té com a suport (per exemple, un divorci o la mort d’un familiar).
  • Causes personals. Relacionades amb l’educació, l’edat, la dependència i la salut.

 

Xifres i situació

En general, no tenim dades exactes ni actualitzades que permetin saber quantes persones dormen al carrer i dimensionar la problemàtica. Els motius són diferents, segons l’àmbit territorial.

  • A la Unió Europea no hi ha criteris comuns entre els diferents països per comptabilitzar quantes persones dormen al carrer i no tenen una llar, ni tampoc hi ha una xifra total. Més informació.
  • A l’Estat espanyol les dades que hi ha les dona l’Institut Nacional d’Estadística cada dos anys però només comptabilitzen les persones que fan ús dels recursos d’allotjament i de menjador i deixen fora altres persones que dormen al carrer i no utilitzen aquests recursos. Cal tenir en compte que tampoc s’organitzen recomptes a tots els municipis. Més informació.
  • A Catalunya no tenim una dada actualitzada que permeti saber quantes persones dormen al ras. Les últimes xifres són de l’any 2017 i les dona l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, que parla de 5.571 persones vivint al carrer o en albergs. Aquestes xifres tenen en compte només les persones ateses pels serveis públics. Cal tenir en compte que tampoc es fan recomptes a tots els municipis. Més informació.
  • A Barcelona sí sabem quantes persones dormen al ras a la ciutat perquè de manera habitual es realitzen recomptes; hi ha més de 1.300 persones vivint al carrer. Més informació.