El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

La problemàtica

A Barcelona hi ha més de 3.400 persones sense llar

Com s’arriba al carrer?

Una persona no acaba al carrer d’un dia per l’altre, la seva situació es va deteriorant amb el temps. Tampoc hi ha una única causa. Els motius són molts i variats: alguns depenen de la pròpia persona i altres tenen a veure amb la societat en la qual vivim.

Motius que porten una persona al carrer

Estructurals Relacionats amb el procés econòmic, el mercat immobiliari, els moviments migratoris.
Institucionals Relacionats amb els serveis socials, els mecanismes d’ajut i els procediments institucionals.
Relacionals Relacionats amb la situació familiar (per exemple, un divorci o la mort d’un familiar).
Personals Relacionats amb l’educació, l’edat, la dependència i la salut.
Discriminació o absència d’un estatut legal Relacionats amb les situacions particulars que poden viure els immigrants i algunes minories, com la comunitat romaní.
A nivell d’Estat espanyol, l’Institut Nacional d’Estadística va publicar a finals de 2012 una enquesta sobre persones sense llar feta a centres d’allotjament i restauració que preguntava sobre els motius que porten les persones al carrer. Destacaven:
45% la pèrdua de la feina
26% no poder fer front al pagament de l’allotjament
21% la separació de la seva parella

 

Xifres i situació

A la Unió Europea hi ha 30 milions de ciutadans que no disposen d’un allotjament digne, dels quals 410.000 no tenen llar.
persones-sense-llar-ue
A Espanya, per cada 100.000 habitats hi ha, com a mínim, 71 persones sense llar. Al 2012 s’han comptabilitzat 23.000 persones sense llar ateses als centres assistencials d’allotjament i restauració. Seguint la classificació europea ETHOS, que entén que estar sense llar inclou més situacions que la de dormir al ras, a l’Estat espanyol hi ha més d’1,5 milions de persones sense sostre, segons dades de la fundació Foessa.

A Catalunya, unes 48.454 persones tenen greus problemes d’allotjament, de les quals més d’14.000 no tenen llar, segons dades oficials.

A Barcelona hi ha més de 3.500 persones sense llar. La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar afirma que 956 persones dormen directament al carrer, 536 en assentaments irregulars i 2.099 depenen dels recursos públics i privats existents per passar la nit.