Sala de premsa

Quantes persones dormen al carrer?

En general, no tenim dades exactes ni actualitzades que permetin dimensionar la problemàtica.

  • A Barcelona sí sabem quantes persones dormen al ras perquè de manera habitual es realitzen recomptes. A l’últim, realitzat per Arrels Fundació el 15 de juny de 2022, es van comptabilitzar 1.231 persones. Més informació.
  • A Catalunya no tenim una dada actualitzada. Les últimes xifres són de l’any 2017 i sorgeixen de l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, que parla de 5.571 persones vivint al carrer o en albergs. Aquestes xifres tenen en compte només les persones que són conegudes pels serveis socials. Tampoc es fan recomptes a tots els municipis. Més informació.
  • A l’Estat espanyol les dades que hi ha les dona l’Institut Nacional d’Estadística cada dos anys però només comptabilitzen les persones que fan ús dels recursos d’allotjament i de menjador i deixen fora altres persones que dormen al carrer i no utilitzen aquests recursos. Més informació.
  • A la Unió Europea no hi ha criteris comuns entre els diferents països per comptabilitzar quantes persones dormen al carrer i no tenen una llar ni tampoc hi ha una xifra total. Més informació.

Visita els apartats del nostre web per saber més sobre la problemàtica del sensellarisme i conèixer millor la situació de les persones que viuen al carrer a Barcelona.

 

Què fem des d’Arrels?

Des de 1987, atenem i orientem les persones sense llar que viuen als carrers de Barcelona. Durant l’any 2021 hem atès 2.129 persones, 664 de les quals per primera vegada.

  • L’equip de carrer ha visitat 865 persones que dormen al ras.
  • Hem garantit l’allotjament estable a 249 persones. Hem seguit apostant per l’habitatge estable i pels espais de baixa exigència.
  • Pel centre obert han passat 1.491 persones demanant orientació, fer ús de serveis útils o resguardar-se.
  • Hem acomiadat 69 persones sense llar que ens han deixat durant el 2021 a Barcelona (el 35% d’aquestes persones van morir al carrer). De mitjana tenien 55 anys, 27 menys que la resta de la població.