L’equip d’Arrels està format per persones voluntàries, persones que viuen o han viscut al carrer i un equip de treballadors i treballadores que garanteixen el funcionament de l’entitat.

 • Actualment prop de 400 persones voluntàries dediquen, com a mínim, un matí o una tarda a la setmana a col·laborar als diferents serveis i departaments de l’entitat. Arrels som una entitat de voluntariat i sense l’equip de voluntariat no aixecaríem la persiana. Fes-te voluntari/a.
 • Una trentena de persones que viuen o han viscut al carrer participen en tasques de manteniment i logística, fan xerrades i sensibilitzen grups de joves, col·laboren en consergeria i al rober de l’entitat, etc.
 • L’equip de treballadors i treballadores està format per 64 persones: educadors, treballadors socials, advocades, infermeres, professionals de la comunicació, informàtics, experts en finançament, tècnics de manteniment i logística, etc.

Àrees d’actuació

Atenció directa

Suposa el 77% del pressupost d’Arrels.

 • L’equip de carrer i primera acollida
  Recorre els carrers de Barcelona contactant amb les persones que viuen al carrer i establint un primer vincle de confiança. Al centre obert es realitza una primera atenció a les persones sense llar proporcionant orientació, acompanyament i serveis bàsics com les dutxes i el rober, la farmaciola, la consigna o la recepció de correspondència.
 • L’equip de suport a la persona
  Atén de forma individualitzada les persones vinculades a l’entitat. Treballa perquè les persones tinguin garantides les necessitats bàsiques i accedeixin i es mantinguin en un habitatge digne i adequat a les seves necessitats. L’objectiu és potenciar l’autonomia de les persones a les quals es dona suport.
 • L’equip del taller La Troballa
  Treballa al costat dels participants del taller potenciant la convivència, la recuperació d’hàbits i la creació de productes artesanals.
 • L’equip de la llar Pere Barnés
  Proporciona un espai residencial a persones que han viscut al carrer i que tenen la salut fràgil, amb la voluntat que es recuperin tant anímicament com físicament.
 • L’equip d’hospitals
  Proporciona suport logístic i afectiu a les persones vinculades a l’entitat que han de ser ingressades. També es preocupa de la seva reubicació una vegada superada l’hospitalització.
 • L’equip de residències
  Acompanya les persones ateses per Arrels que accedeixen a una residència adequada a les seves necessitats per facilitar la seva adaptació.
 • L’equip jurídic
  Assessora jurídicament les persones que acompanyem, denuncia casos de discriminació o violència, incideix en la normativa relacionada amb persones sense llar i gestiona els aspectes legals de l’entitat.
 • L’equip de suport psicològic
  Realitza teràpia individual i grupal amb persones que viuen o han viscut al carrer vinculades a l’entitat.

Sensibilització i incidència política

Significa el 9,91% del pressupost d’Arrels.

 • L’equip de comunicació i sensibilització
  S’encarrega d’informar i sensibilitzar la ciutadania i els mitjans de comunicació sobre la problemàtica del sensellarisme, la tasca d’Arrels i com es pot col·laborar per fer possible #ningúdormintalcarrer.
 • L’equip d’incidència política i social
  Treballa en xarxa amb altres entitats i administracions per revisar i millorar les polítiques socials actuals.

Gestió interna i voluntariat

Aquest departament assumeix l’estructura de l’entitat i suposa el 13,35% del pressupost d’Arrels.

 • L’equip de gestió interna
  Treballa des de diferents àmbits -informàtic, recursos humans, socis i donants, administració i finançament- per garantir el bon funcionament i la continuïtat de l’entitat.
 • L’equip de manteniment i logística
  Vetlla per mantenir en bones condicions tots els centres de l’entitat: el centre obert, la llar Pere Barnés, el taller La Troballa, el Pis Zero, el Pis de Sant Antoni i els pisos individuals i compartits de l’entitat.
 • L’equip de gestió de voluntariat
  S’encarrega de coordinar un dels pilars més importants d’Arrels: les persones voluntàries dels diferents espais i serveis, les seves funcions i les seves necessitats.

 

L’equip directiu d’Arrels

L’equip directiu d’Arrels s’encarrega de donar suport al director en les decisions executives de l’entitat i mira sempre a mig i llarg termini.

Està format per:

 • Alfredo Pascual, persona que ha viscut al carrer.
 • Xavier Gimferrer, voluntari.
 • Esther Meya, voluntària.
 • Paola Contreras, responsable de gestió de voluntariat.
 • Ester Sànchez, responsable de l’equip de suport a la persona.
 • Marta Pulgar, responsable de l’equip de comunicació.
 • Ramon Noró, responsable d’incidència política i social.
 • Beatriz Fernández, responsable de l’equip de gestió interna.
 • Ferran Busquets, director d’Arrels.

 

El patronat d’Arrels

El patronat és el màxim òrgan de responsabilitat d’Arrels. Vetlla i marca les línies estratègiques a mig i llarg termini. Està format per persones de diferents àmbits professionals que vetllen perquè totes les actuacions segueixin la missió, la visió i els valors de l’entitat.

Actualment el formen:

 • President: Josetxo Ordóñez.
  Advocat i Doctor en Dret. Professor de Dret Internacional Privat a la Universitat Pompeu Fabra i Director Adjunt de l’Institut Borja de Bioètica.
 • Secretària: Maria Iglesias.
  Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses. Actualment és directora d’ocupabilitat de la Fundació Nous Cims.
 • Vocal: M. Carmen de la Fuente.
  Directora de la Fundació Migra Studium. Coordinadora de les entitats del Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya.
 • Vocal: Enric Gotanegra.
  Ha estat treballador d’Arrels en l’equip d’atenció a persones sòcies i donants i actualment és voluntari a l’equip de carrer de l’entitat.
 • Vocal: Eduard Sala.
  Llicenciat en Filosofia i Lletres i educador social. Actualment és coach, formador i cap de l’Àrea Social de Càritas Diocesana de Barcelona.
 • Vocal: Miquel Fuster.
  Il·lustrador i autor de la novel·la gràfica “Miguel, 15 años en la calle”, una peça autobiogràfica on explica les experiències viscudes durant aquest temps als carrers de Barcelona.
 • Vocal: Teresa Bermudez.
  Llicenciada en Psicologia i diplomada en Infermeria. Actualment és coordinadora dels projectes Llars i Insula a Sant Joan de Déu – Serveis Socials Barcelona.
 • Vocal: Montserrat Lamoglia.
  Infermera i Doctora en Promoció de la Salut. Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
 • Vocal: Francesc Mateu.
  Metge, especialista en Medicina tropical. Ha treballat en temes de cooperació internacional i migracions a Oxfam Intermón; a Amèrica Llatina, Àfrica i a casa nostra. També ha treballat per la inclusió escolar i social de les persones amb discapacitat intel·lectual.