Comptes clars

Arrels aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep. La major part dels ingressos arriben gràcies a les aportacions desinteressades de persones sòcies i donants, que conformen una base social àmplia i segura que ens permet actuar sense condicionaments.

Dades econòmiques del 2018

Xifres econòmiques auditades.

El total d’ingressos de l’any 2018 ha estat de 3.690.502,60 euros.

  • Finançament públic: 33,29%
  • Finançament privat: 66,71%

 

D’on provenen els ingressos?

El 2018 els ingressos han arribat principalment a través de les quotes dels socis i sòcies i de donants puntuals que han donat suport a la tasca d’Arrels (42,51%). També de les administracions locals i autonòmiques (33,29%), d’empreses (6,28%), d’entitats col·laboradores (3,01%) i de les aportacions de les persones residents en recursos d’allotjament d’Arrels (7,02%).

 

Com hem distribuït les despeses?

El total de despeses de l’any ha estat de 3.587.712,06 euros. El 77% s’ha invertit en atendre directament les persones sense llar, especialment en cobrir necessitats d’allotjament i suport social (55,12%), en serveis de primera acollida (15,59%) i al taller ocupacional (6,03%).

El pressupost restant ha servit per organitzar campanyes i accions de sensibilització i d’incidència política (9,91%) i per garantir el manteniment de l’estructura de l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat (13,35%).

 

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?

Documentació