Comptes clars

Arrels aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep. La major part dels ingressos arriben gràcies a les aportacions desinteressades de persones sòcies i donants, que conformen una base social àmplia i segura que ens permet actuar sense condicionaments.

Dades econòmiques del 2023

Xifres econòmiques pendents d’auditoria.

El total d’ingressos de l’any 2023 ha estat de 5.713.947,48 euros.

Com hem distribuït les despeses?

El total de despeses de l’any ha estat de 5.862.518,24 euros. El 78% s’ha invertit en atendre directament les persones sense llar, especialment en cobrir necessitats d’allotjament i suport social (55%), en serveis de primera acollida que oferim a través del centre obert i els equips de carrer (17%) i al taller ocupacional (6%).

El pressupost restant ha servit per organitzar accions de sensibilització i d’incidència política (9%) i per garantir el manteniment de l’estructura de l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat (12%). També s’ha invertit un 1% del pressupost en altres despeses.

 

D’on provenen els ingressos?

El total d’ingressos de l’any 2023 ha estat de 5.713.947,48 euros:

  • Finançament públic: 27%
  • Finançament privat: 73%

En concret, durant el 2023, la majoria dels ingressos han arribat a través de les quotes dels socis i sòcies (21%) i de donants puntuals (17%) que han donat suport a la tasca d’Arrels. També de la Generalitat de Catalunya (12%), de l’Ajuntament de Barcelona (12%), de llegats (8%), d’empreses (12%), fundacions i entitats (4%), aportacions de persones residents (7%), ingressos propis de l’activitat (2%), i a través d’altres vies (5%) com les donacions en espècie.

Els ingressos de l’any 2023 procedeixen majoritàriament del finançament privat, però també d’entitats públiques que ens donen un cop de mà.

 

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?

 

Documentació