Comptes clars

Arrels aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep. La major part dels ingressos arriben gràcies a les aportacions desinteressades de persones sòcies i donants, que conformen una base social àmplia i segura que ens permet actuar sense condicionaments.

Dades econòmiques del 2022

Xifres econòmiques auditades al març de 2023.

El total d’ingressos de l’any 2022 ha estat de 5.634.350,69 euros.

  • Finançament públic: 27%
  • Finançament privat: 73%

D’on provenen els ingressos?

Durant el 2022, la majoria dels ingressos han arribat a través de les quotes dels socis i sòcies (18%) i de donants puntuals (16%) que han donat suport a la tasca d’Arrels. També de la Generalitat de Catalunya (12%), de l’Ajuntament de Barcelona (14%), de llegats (14%), d’empreses (10%), fundacions i entitats (2%), aportacions de persones residents (6%), ingressos propis de l’activitat (3%), i a través d’altres vies (5%) com les donacions en espècie.

Com hem distribuït les despeses?

El total de despeses de l’any ha estat de 5.620.094,30 euros. El 77% s’ha invertit en atendre directament les persones sense llar, especialment en cobrir necessitats d’allotjament i suport social (53%), en serveis de primera acollida que oferim a través del centre obert i els equips de carrer (18%) i al taller ocupacional (6%).

El pressupost restant ha servit per organitzar accions de sensibilització i d’incidència política (9%) i per garantir el manteniment de l’estructura de l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat (13%). També s’ha invertit un 1% del pressupost en altres despeses.

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?

 

Documentació