Comptes clars

Arrels aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep. La major part dels ingressos arriben gràcies a les aportacions desinteressades de persones sòcies i donants, que conformen una base social àmplia i segura que ens permet actuar sense condicionaments.

Dades econòmiques del 2018

Xifres econòmiques pendents d’auditoria.

El total d’ingressos de l’any 2018 ha estat de 3.561.448,89 euros.

  • Finançament públic: 33,96%
  • Finançament privat: 66,04%

 

D’on provenen els ingressos?

El 2018 els ingressos han arribat principalment a través de les quotes dels socis i sòcies i de donants puntuals que han donat suport a la tasca d’Arrels (41,04%). També de les administracions locals i autonòmiques (33,96%), d’empreses (6,51%) i fundacions col·laboradores (2,69%).

 

Com hem distribuït les despeses?

El total de despeses de l’any ha estat de 3.564.760,53 euros. El 78% s’ha invertit en atendre directament les persones sense llar, especialment en cobrir necessitats d’allotjament i suport social (56,29%), en serveis de primera acollida (15,69%) i al taller ocupacional (6,06%).

El pressupost restant ha servit per organitzar campanyes de sensibilització i d’incidència política (9,98%) i per garantir el manteniment de l’estructura de l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat (11,98%).

 

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?

Documentació