Comptes clars

Arrels aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep. La major part dels ingressos arriben gràcies a les aportacions desinteressades de persones sòcies i donants, que conformen una base social àmplia i segura que ens permet actuar sense condicionaments.

Dades econòmiques del 2019

Xifres econòmiques auditades al maig de 2020.

El total d’ingressos de l’any 2019 ha estat de 3.947.952,53 euros.

  • Finançament públic: 30%
  • Finançament privat: 70%

 

D’on provenen els ingressos?

El 2019 els ingressos han arribat principalment a través de les quotes dels socis i sòcies i de donants puntuals que han donat suport a la tasca d’Arrels (42%). També de les administracions locals i autonòmiques (31%), d’empreses (6%), d’entitats col·laboradores (2%) i de les aportacions de les persones residents en recursos d’allotjament d’Arrels (7%).

ingressos Arrels 2019

 

Com hem distribuït les despeses?

El total de despeses de l’any ha estat de 4.006.889,92 euros. El 77% s’ha invertit en atendre directament les persones sense llar, especialment en cobrir necessitats d’allotjament i suport social (54%), en serveis de primera acollida (16%) i al taller ocupacional (7%).

despeses arrels 2019

El pressupost restant ha servit per organitzar campanyes i accions de sensibilització i d’incidència política (11%) i per garantir el manteniment de l’estructura de l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat (12%).

 

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?

Documentació