El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

Carrer

 • xx
 • xx
 • xx
 • xx
 • xx
 • xx
 • xx
 • xx
 • xx

El dret a l’habitatge digne es recull a la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia català però la realitat és ben diferent: a Catalunya unes 48.000 persones tenen greus problemes d’allotjament, de les quals més d’14.000 no tenen llar.Estem convençuts que, cada vegada més, s’ha de fugir del model ‘d’escala’ que estableix que una persona que viu al carrer ha de passar per recursos com albergs o centres temporals abans de poder accedir a un habitatge estable. La persona que viu al carrer hauria de poder accedir, si vol, a habitatges dignes, estables en el temps i amb un suport pactat que la permeti desenvolupar-se.

El context...

Una visió ràpida de la situació a Barcelona:

 • Més de 3.500 persones no tenen llar
 • 956 dormen directament al carrer

El perfil més habitual de les persones sense llar a Barcelona

 • Home
 • Entre 25 i 49 anys
 • Pernocta en algun tipus de cobert

I Arrels, què fa?

Sortim al carrer

L’equip de carrer d’Arrels recorre cada setmana diferents zones de Barcelona per anar a trobar les persones que viuen als carrers. A poc a poc, es generen vincles de confiança i es coneixen les necessitats. Al 2017 es va atendre 428 persones, visitant-les, i acompanyant-les al metge, a tramitar la seva documentació i en qüestions jurídiques i a la xarxa de salut mental.

Allotjament d’emergència per passar la nit

Quan una persona al carrer expressa la voluntat de dormir sota un sostre es busca la manera d’aconseguir-ho. A vegades es paga una habitació o una pensió, altres s’allotja la persona al nomenat Espai Gaja, un recurs d’Arrels amb quatre places d’emergència específiques per a persones derivades per l’equip de carrer.

Participem a l’operació fred

Quan les temperatures baixen dels 5 graus, l’Ajuntament de Barcelona activa l’operació fred. Arrels participa oferint els seus serveis i, en casos necessaris, obrint els seus espais més temps de l’habitual per acollir les persones.

Treballem amb altres entitats de Barcelona

En el marc de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, per fer més efectius els recursos existents i sensibilitzar de manera conjunta a la ciutadania.

Sensibilitzem els joves

Fent que coneguin els testimonis de persones que han viscut al carrer, els motius que porten una persona a viure al carrer i fent prevenció.