El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

Cuidar-se

  • Cuidar-se
  • Cuidar-se
  • Cuidar-se
  • Cuidar-se
  • Cuidar-se
  • Cuidar-se

Recollit a nivell internacional al Pacte Internacional de Drets Econòmic, Socials i Culturals (PIDESC) i a la Constitució. El dret a la salut significa accedir als serveis necessaris per assolir el màxim nivell possible de salut. Està vinculat a l’accés a l’aigua potable i l’alimentació.

El posicionament d’Arrels

Està demostrat que la salut s’agreuja en situacions de pobresa. Per això és important ampliar el diàleg amb els agents de la salut, per millorar l’abordatge de determinades situacions. En aquest context, la condició de persona sense llar s’ha de tenir en compte des del primer dia que la persona ingressa a un centre hospitalari i fins l’últim, per evitar donar altes sense tenir en compte aquesta condició de persona sense llar. Les medicacions prescrites pels metges també haurien de ser assequible per a tothom.

El context...

Viure al carrer eleva els riscos per a la salut de les persones i la deteriora de manera accelerada

L’esperança de vida d’una persona sense llar és de 58 anys; el 79% de les persones sense llar a Barcelona té entre un i tres trastorns crònics
Les persones que viuen al carrer pateixen desigualtats en l’accés al dret a la salut i a la cobertura sanitària i normalment accedeixen a través dels serveis d’urgències dels hospitals. Els immigrants sense regularitzar i sense llar són els que pateixen més vulneracions
A Barcelona existeix l’equip ESMEsS, que cada any atén una mitjana de 250 persones que viuen al carrer o a albergs de la ciutat i que pateixen malalties mentals greus

L’objectiu principal d’Arrels és que les persones sense llar siguin el màxim d’autònomes possible.

Cuidar-se

I Arrels, què fa per millorar la salut de les persones sense llar?

No tinc targeta sanitària

Sovint les persones que viuen al carrer no tenen targeta sanitària ni cap tipus de documentació perquè l’han perdut o se l’han robat. L’acompanyament facilita tramitar de nou la documentació i dotar d’accés a la sanitat a persones que viuen al carrer.

Anar al metge

Les persones sense llar, malgrat els problemes de salut que pateixen, es desvinculen sovint de la xarxa sanitària. Arrels fa de pont i les acompanya als ambulatoris, hospitals i centres de seguiment de tractament de toxicomanies. L’any 2017 es van realitzar 2.222 acompanyaments al metge i a la xarxa de salut mental.

A l’hospital no estic sol

A tothom li agrada rebre visites quan està hospitalitzat. Per això, un equip de voluntaris es dedica específicament a visitar i acompanyar persones sense llar que han d’estar més o menys temps a l’hospital. Coses tan senzilles com portar una pinta o un pijama, regalar un llibre o una revista i oferir una estona de companyia milloren anímicament la salut de les persones.

Salut mental

Algunes persones sense llar pateixen greus problemes de salut mental, com esquizofrènia, trastorn psicòtic i demències alcohòliques. Arrels no té psiquiatres en plantilla però col·labora amb la xarxa de salut normalitzada i l’equip ESMeSS (el programa de salut mental per a persones sense llar a Barcelona). L’entitat també acompanya persones amb addiccions a l’alcohol importants; en aquests casos es treballa des de la reducció de danys i respectant els temps de les persones.

Tenir una llar millora la salut

Algunes persones ateses pateixen dos o més trastorns, com una malaltia mental i una addicció a l’alcohol, i no troben on recuperar-se. En aquests casos entra en joc la llar Pere Barnés d’Arrels, que acull persones en un estat molt vulnerable de salut mentre s’intenta trobar plaça en un altre recurs especialitzat. D’altra banda, està clar que tenir una llar millora la salut: no és el mateix patir una recaiguda en l’alcohol estant al carrer que en un pis perquè els danys a la persona es minimitzen.

La farmaciola

La majoria de les persones ateses necessiten tractaments mèdics pautats pel metge. A Arrels es dispensen les medecines que cadascú necessita.

Música, massatges i flors de Bach

La música, els massatges i les flors de Bach s’han convertit en un bon aliat per al benestar de persones sense llar a Arrels. A través de l’entitat Adama i els seus tallers de flors de Bach i massatges, persones sense llar s’acosten a teràpies naturals i a la possibilitat de moments de tranquil·litat que els permeten refer-se a poc a poc. L’activitat de música ha suposat la creació d’un grup musical, Los Q3, però els beneficis van més enllà perquè es fomenten les relacions socials i s’expressen emocions amb un grup de persones amb un deteriorament cognitiu important.