Informe ‘Viure al carrer a Barcelona. Radiografia d’una ciutat sense llar’ – núm. 5 (dades 2023)


El 81% de les persones que viuen al carrer a la ciutat de Barcelona manifesta no haver rebut cap tipus d’atenció social en el primer mes que van passar al ras. Així, les persones que porten menys temps vivint al carrer són les més desateses pels serveis socials, públics o d’entitats, ja sigui per desconeixement del funcionament dels recursos per a persones sense llar o per la dificultat d’adaptació a la nova realitat. El percentatge de persones ateses per serveis socials augmenta a mesura que ho fa el temps d’estada al carrer.

Ho recollim a l’informe Viure al carrer a Barcelona. Radiografia d’una ciutat sense llar, fet a partir de 685 entrevistes realitzades entre el 13 i el 15 de juny de 2023.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.