Manuel

"Yo no pedía. Me daba vergüenza"

Manuel

Dos anys vivint al carrer

Entrevista lliure realitzada amb en Manuel, 52 anys.