El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

Els comptes clars

Arrels aposta per ser una entitat responsable

Arrels aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep. La major part dels ingressos arriben gràcies a les aportacions desinteressades de donants, que conformen una base social àmplia i segura que ens permet actuar sense condicionaments.

Dades econòmiques que es refereixen a l’any 2015…

El pressupost per a l’any 2015 va ser de 3.217.900,05 euros.

  • Finançament públic: 33,95%
  • Finançament privat: 66,05%

Qui ens ha donat suport econòmic?
Al 2015 els ingressos han arribat bàsicament a través de les quotes dels socis i sòcies i de donants puntuals que han recolzat la tasca d’Arrels. També valorem molt les aportacions de les administracions locals, autonòmiques i estatals.

Sobre les despeses…

Com hem repartit el pressupost?
El 72,13% del pressupost del 2015 es va invertir en atendre directament les persones sense llar, especialment en cobrir necessitats d’allotjament i de suport a les persones. El pressupost restant va servir per organitzar campanyes de sensibilització i d’incidència política i per garantir el manteniment de l’estructura de l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat.

Despesses

Sobre els ingressos…

D’on han arribat els ingressos?
Durant el 2015, Arrels va tenir uns ingressos de 3.331.606,87 euros, dels quals més de la meitat es van invertir directament en allotjament. Valorem molt positivament la implicació dels socis i donants, i de les empreses i administracions que donen suport al projecte.

Ingressos

 

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?