El Parlament català insta de nou el Govern a fer possible #ningúdormintalcarrer


El Ple de Pobresa celebrat al Parlament de Catalunya a principis de març va acabar amb 40 resolucions que, entre d’altres, volen abordar la problemàtica de les persones sense llar. El següent pas l’ha de fer el Govern de la Generalitat.

De les 40 resolucions sorgides al Ple de Pobresa del Parlament, una tracta específicament la problemàtica del sensellarisme. La iniciativa va ser aprovada per unanimitat i recull les següents indicacions:

  • Complir amb la moció 212/X que el Parlament de Catalunya va aprovar al maig del 2015 i que demana al Govern de la Generalitat realitzar recomptes per saber quantes persones dormen al carrer a Catalunya. Els recomptes s’haurien de fer de manera bianual, seguint els criteris europeus que marca Feantsa, i amb el suport de les entitats socials especialitzades.
  • En el marc del grup de treball de lluita contra la pobresa que ja existeix en el Govern de la Generalitat, s’hauria de crear una taula específica amb ajuntaments, serveis socials bàsics i entitats socials. L’objectiu? Recollir dades sobre la problemàtica de les persones sense llar, coordinar accions a nivell català i planificar serveis i recursos útils.
  • Impulsar a nivell català el model Housing First, per oferir habitatge estable i digne a persones sense llar.
  • Promoure un parc d’habitatge estable i amb preus accessibles.
  • Vetllar especialment per les persones immigrants que viuen al carrer i que no poden millorar la seva situació perquè no poden accedir a determinats ajuts. El Parlament insta els ajuntaments a possibilitar l’empadronament.
  • Comptar amb més eines de prevenció perquè ningú hagi d’acabar vivint al carrer.
  • Comptar amb equips professionals per visitar les persones que viuen als carrers de Catalunya i fer un seguiment de la situació.

En aquest sentit, altres propostes realitzades durant el Ple de Pobresa afecten també les persones que viuen al carrer. Destaca la demanda d’agilitzar els procediments per accedir a les pensions no contributives, una tarifa social perquè tothom pugui fer servir el transport públic, i recuperar la renda mínima d’inserció com a dret subjectiu i garantir que qui la necessita la rep, entre d’altres.

Podeu llegir més sobre el ple monogràfic sobre pobresa i les resoluciones aprovades pel Parlament.

També podeu llegir les propostes que entitats socials i municipis catalans van fer a la trobada Dormir al Carrer celebrada al Barcelona el desembre de 2015.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.