Eleccions europees: propostes perquè ningú hagi de dormir al carrer


A la Unió Europea, 30 milions de persones no tenen un habitatge digne i 410.000 viuen al carrer. A Barcelona en són 3.000, a Catalunya es calcula que 11.500 i, a l’Estat espanyol, l’any 2012 es va comptabilitzar 23.000 persones sense llar ateses als centres públics i privats. No tenir una llar és un problema comú i, de fet, les directives que des de la Unió Europea s’emeten sobre aquesta qüestió, influeixen després en les legislacions estatals.

A continuació, recollim una dotzena de propostes i reflexions fetes a Arrels i moltes de les quals compartides amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació espanyola d’Entitats de Suport a Persones Sense Llar (FEPSH).

 • Conèixer quin ha estat el seguiment del Govern espanyol de la Taula Rodona sobre Persones sense Llar, organitzada per la presidència irlandesa el passat 1 de març de 2013.
 • Demanar explicacions de per què no s’ha creat un grup d’experts que doni suport a la preparació i posterior desenvolupament de l’estratègia derivada de la Resolució del Parlament Europeu sobre una estratègia de la UE per a les persones sense llar (2013/2994 RSP) del Parlament Europeu, quan entenem que la petició era clara.
 • Instar la UE a recollir més i millors dades sobre les persones sense llar. La Comissió ha proposat en el full de ruta del “Paquet d’Inversió Social” que s’inclogui periòdicament la recollida de dades de persones sense llar a l’European Union Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC).
 • Informar sobre les polítiques de les persones sense llar en els Programes Nacionals de Reforma i en tots els informes socials nacionals. Això ajudarà a mantenir les persones sense llar a l’agenda de la UE.
 • Votar favorablement en totes les resolucions proposades en la línia dels punts anteriors, conjuntament amb els parlamentaris impulsors de les propostes en benefici de les persones sense llar.
 • Implicar-se activament en l’elaboració de directives dirigides a la millora de les polítiques europees i nacionals encaminades a eradicar, el més aviat possible, el sensellarisme mitjançant solucions basades en els drets humans i els drets de les persones en tots els seus àmbits: habitatge, protecció social, atenció sanitària, dret al treball i la ocupació i el dret a la lliure circulació.
 • Parar atenció a les propostes i recomanacions de FEANTSA com a grup d’experts en temes de sensellarisme i exclusió residencial.
 • Reforçar les competències del Parlament Europeu en l’àmbit de les polítiques socials, com a únic i principal organisme amb legitimitat democràtica i garant de la preservació dels drets socials fonamentals dels ciutadans de la Unió.
 • Fer les reformes necessàries en les normatives del sector bancari per garantir i protegir el dret fonamental a l’habitatge i impedir les legislacions hipotecàries abusives.
 • Assegurar una protecció efectiva per a les persones demandants d’asil i aprovar una política migratòria comuna basada en l’acollida de les persones nouvingudes i la cooperació per al desenvolupament amb els seus països d’origen.
 • Dur a terme una estratègia global per combatre la pobresa i les desigualtats socials, basada en l’accés a drets, recursos i serveis, i amb plans específics en àmbits com la infància, la gent gran i persones amb discapacitat, la inclusió dels immigrants o el dret a l’habitatge.
 • Establir un pla europeu d’inversions per combatre l’atur i crear ocupació, especialment entre els joves amb baixa formació i les persones sense feina majors de 50 anys.

Llegeix el document complert:
Afrontar el sensellarisme. Reflexions i propostes d’Arrels Fundació ambmotiu deles Eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig de 2014

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.