El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

Els comptes clars

Arrels aposta per ser una entitat responsable

Arrels aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep. La major part dels ingressos arriben gràcies a les aportacions desinteressades de persones sòcies i donants, que conformen una base social àmplia i segura que ens permet actuar sense condicionaments.

 

Dades econòmiques que es refereixen a l’any 2017…

El total d’ingressos de l’any 2017 ha estat de 3.322.194,06 ””euros.

  • Finançament públic: 32,96%
  • Finançament privat: 67,04%

D’on provenen els ingressos?

Al 2017 els ingressos han arribat principalment a través de les quotes dels socis i sòcies i de donants puntuals que han donat suport a la tasca d’Arrels (46,49%). També de les administracions locals i autonòmiques (32,97%). Aquest any, a més, han crescut considerablement les aportacions d’empreses (4,23%) i fundacions (3,43%) col·laboradores.

Captura

 

Com hem distribuït les despeses?

El 76% del pressupost del 2017 s’ha invertit en atendre directament les persones sense llar, especialment en cobrir necessitats d’allotjament i suport social (54,32%), en serveis de primera acollida (17,01%) i al taller ocupacional (4,71%).

Atencio directe

El pressupost restant ha servit per organitzar campanyes de sensibilització i d’incidència política (11,33%) i per garantir el manteniment de l’estructura de l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat (12,64%).

 

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?

Documentació