El teu navegador està desactualitzat. Té vulnerabilitats conegudes i pot no mostrar totes les característiques d'aquest i altres llocs web. Aprèn a actualitzar el navegador.

Els comptes clars

Arrels aposta per ser una entitat responsable

Arrels aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep. La major part dels ingressos arriben gràcies a les aportacions desinteressades de persones sòcies i donants, que conformen una base social àmplia i segura que ens permet actuar sense condicionaments.

Dades econòmiques que es refereixen a l’any 2017

Les xifres econòmiques estan pendents d’auditoria. Les definitives les tindrem al juny.

El total d’ingressos de l’any 2017 ha estat de 3.322.413,49 ””euros.

      • Finançament públic: 32,96%
      • Finançament privat: 67,04%

 

D’on provenen els ingressos?

Al 2017 els ingressos han arribat principalment a través de les quotes dels socis i sòcies i de donants puntuals que han donat suport a la tasca d’Arrels (46,48%). També de les administracions locals i autonòmiques (32,96%). Aquest any, a més, han crescut considerablement les aportacions d’empreses (4,21%) i fundacions (3,43%) col·laboradores.

quesito-cat2x

 

Com hem distribuït les despeses?

El total de despeses de l’any ha estat de 3.340.868,13 euros. El 76% s’ha invertit en atendre directament les persones sense llar, especialment en cobrir necessitats d’allotjament i suport social (54,35%), en serveis de primera acollida (17,03%) i al taller ocupacional (4,71%).

percentatges-icones-cat2x

El pressupost restant ha servit per organitzar campanyes de sensibilització i d’incidència política (11,35%) i per garantir el manteniment de l’estructura de l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat (12,56%).

 

Vols més informació sobre la nostra activitat econòmica?

Documentació