El cens de persones sense llar, part de la campanya europea per posar fi al sensellarisme


La European End Street Homelessness Campaign (Campanya europea per acabar amb el sensellarisme) és un moviment europeu de ciutats que treballen per acabar amb la realitat de les persones sense llar l’any 2020. El cens de persones que dormen al carrer que es realitzarà les nits del 30 i 31 de maig i 1 de juny a Barcelona forma part de la primera fase de la campanya.

Des de l’estiu del 2015 Barcelona, València i Londres formen part d’una prova pilot impulsada per l’ONG britànica Building and Social Housing Foundation amb el suport de FEANTSA que té com a objectiu acabar amb el sensellarisme l’any 2020. Altres ciutats europees s’han mostrat interessades i estan pendents dels resultats d’aquesta experiència per sumar-se al projecte que treballa en xarxa compartint coneixements i habilitats des de l’àmbit local.

En què consisteix?

La campanya gira entorn a sis elements principals:

  • Conèixer les persones i les seves necessitats: els recomptes i els censos periòdics han de permetre l’obtenció de dades reals: qui són les persones que dormen al carrer, quina és la seva situació i quines necessitats tenen. Les dades obtingudes permetran a les ciutats que formen part de la campanya treballar plegades per a millorar els recursos locals.
  • Implementar el Housing First: aquest model prioritza proporcionar una llar a les persones que viuen al carrer sense cap requisit ni condició prèvia i, a partir d’aquí, desenvolupar i millorar la seva autonomia i autoestima.
  • Comprendre les especificitats de cada ciutat ja que cadascuna té determinades debilitats i fortaleses a través d’una eina d’autoavaluació per seguir el seu procés de millora durant la campanya.
  • Millorar els serveis locals mitjançant la creació d’una xarxa de coordinació entre els sistemes d’habitatge i de suport i oferir recursos de resposta ràpida i eficaç a aquelles persones que més ho necessitin.
  • Crear un sistema coordinat d’atenció a les persones sense llar on cada ciutat tingui les eines i la capacitat per oferir ràpidament una llar a qualsevol persona que es trobi vivint al carrer.
  • Aprendre d’altres ciutats d’arreu d’Europa: el fet de treballar en xarxa permet intercanviar i compartir bones pràctiques i desenvolupar noves solucions conjuntament.

Com es desenvolupa?

El desenvolupament de la campanya es basa en tres fases:

  • Cens de les persones que dormen al carrer: cadascuna de les ciutats participants a la campanya realitzen durant diverses nits un cens de les persones que dormen al carrer. Consisteix en realitzar-los una enquesta per conèixer millor la seva situació, les seves necessitats personals i el seu grau de vulnerabilitat. Els resultats obtinguts serveixen per iniciar noves converses sobre l’estat dels recursos locals per allotjar a aquestes persones el més ràpid possible. A Barcelona aquest cens l’organitza Arrels i es realitzarà el 30 i 31 de maig i 1 de juny.
  • Desenvolupament de recursos europeus: per tal de planificar, gestionar i realitzar correctament els censos s’ha creat una versió europea de l’índex de vulnerabilitat, que és una eina d’enquestes desenvolupada a EEUU. D’aquesta manera es poden comparar els resultats entre les diverses ciutats europees i realitzar campanyes de denúncia conjuntes.
  • Aplicar el model Housing First: proporcionar una llar amb un suport social adequat a aquelles persones que fa més anys que viuen al carrer està donant bons resultats. L’objectiu és que ONGs locals i governs nacionals es comprometin i apostin per aquest model.

Actualment la campanya es troba en una fase pilot, la primera ciutat en realitzar el cens va ser València el passat mes d’abril, Barcelona el realitzarà els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny i al juliol serà el torn de Londres. Posteriorment es reuniran els coordinadors d’aquestes tres ciutats per posar en comú els resultats, valorar l’experiència i seguir avançant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.