Quines dades tenim?

Durant l’any 2022, a l’Estat espanyol es van atendre 28.552 persones sense llar a centres assistencials d’allotjament i restauració, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquestes, 7.277 persones es trobaven en situació de carrer, segons registren les mateixes fonts. Tot i ser les últimes dades de les quals disposem, des d’Arrels considerem que es tracta d’una xifra de mínims perquè només es comptabilitzen les persones que es van atendre als centres assistencials.

En concret, i segons aquestes dades de l’INE, sabem que:

 • El 76,7% de les persones són homes i el 23,3% són dones.
 • La meitat de totes aquestes persones tenen menys de 45 anys. De mitjana, tenen 42,9 anys.
 • El 50% de les persones té nacionalitat espanyol i la resta són migrades amb altres nacionalitats.
 • El 32% de les persones fa menys d’un any que no té una llar.
 • Segons l’INE, a l’Estat espanyol, per cada 100.000 habitants hi ha 86,6 persones sense llar.
 • Migrar i haver de començar de zero (28,8%), perdre la feina (26,8%) i perdre l’habitatge a causa d’un desnonament (16,1%) són els principals motius per començar a viure al carrer que expressen les persones.
 • El 37,4% de les persones diu que pateix alguna malaltia crònica.

Què sabem a través dels recomptes?

A banda de les dades de l’INE, els recomptes organitzats en diferents territoris han comptabilitzat 5.385 persones dormint al carrer a l’Estat espanyol. Es tracta de recomptes organitzats de forma independent entre els anys 2009 i 2021, seguint metodologies diferents. Cal tenir en compte que l’abast territorial tampoc coincideix perquè és municipal, intermunicipal o autonòmic, segons el cas.

 • Catalunya. Sabem que 2.009 persones dormen al carrer en dotze municipis catalans (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Mataró, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sabadell i Reus) perquè en els darrers anys s’han organitzat recomptes.
 • Madrid. A la Comunitat de Madrid hi ha com a mínim 1.045 persones dormint al carrer: 650 persones dormien a la capital la nit del 12 de desembre de 2018; la resta, repartits en 16 municipis madrilenys segons un recompte de desembre de 2016.
 • Andalusia. Al desembre de 2009 es va organitzar un recompte simultani a totes les capitals andaluses i es van localitzar 605 persones dormint al carrer (31 a Almeria, 60 a Cadis, 29 a Còrdova, 108 a Granada, 111 a Huelva, 13 a Jaén, 97 a Màlaga i 156 a Sevilla). Posteriorment, algunes ciutats han repetit l’acció a nivell municipal (al novembre de 2015 Cadis va localitzar 115 persones al carrer i Huelva en va localitzar 320; al novembre de 2016 Sevilla va comptar 205 persones i al desembre de 2019 se’n van comptar 62 a Còrdova). Si agafem les últimes xifres de cada municipi, sumen un total de 951 persones dormint al carrer a Andalusia.
 • País Basc. En un recompte realitzat de forma simultània en 26 municipis bascs la nit del 18 al 19 d’octubre de 2018, es van comptar 435 persones dormint al carrer. La majoria dormien als carrers de Bilbao (211 persones), Sant Sebastià (106 persones) i Vitòria (24 persones). Més informació.
 • Galícia. En el recompte del 21 de març de 2017 es van comptar 340 persones sense llar en set municipis: A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra i Vigo. D’aquestes persones, 125 dormien directament al carrer i 215 s’allotjaven en albergs. Més informació.
 • Saragossa. El 14 de novembre de 2018 es van detectar 119 persones vivint al carrer a Saragossa. La mateixa nit també es va realitzar un cens, que va aconseguir enquestar 66 d’aquestes persones per conéixer la seva situació. Més informació.
 • Mallorca. Un total de 208 persones viuen al carrer, de les quals 188 es van localitzar a Palma i la resta a diferents municipis de l’illa. Més informació.
 • València. Un total de 568 persones dormen al carrer a la ciutat de València i 220 estan allotjades en albergs. En total són 788 persones sense llar, segons el recompte organitzat a l’octubre de 2019. Més informació.
 • Alacant. Un total de 195 persones dormen als carrers d’Alacant, segons un recompte de novembre de 2017. Més informació.
 • Las Palmas de Gran Canària. L’abril de 2016 es van comptabilitzar 81 persones dormint al carrer (72 homes i 9 dones). Més informació.
 • Gijón. El 25 de novembre de 2019 es van comptabilitzar 142 persones dormint al carrer i 297 més en diferents recursos d’allotjament. Un total de 439 persones sense llar. Més informació.

Les entitats socials que arreu de l’Estat treballen amb persones en situació de sense llar calculen que la xifra oscil·la entre les 30.000 i les 40.000 persones.

 

Què s’està fent?

L’Estat espanyol es va comprometre a acabar amb el sensellarisme l’any 2021, després de signar la Declaració de Lisboa, juntament amb la resta d’estats membres de la Unió Europea.

En aquest context, el juliol de 2023 el Consell de Ministres ha aprovat l’Estratègia nacional per a la lluita contra el sensellarisme a Espanya 2023 – 2030, impulsada pel Ministeri de Drets Socials i l’Agenda 2030. Està pendent, però, la seva concreció i desenvolupament.

Un dels principals reptes que es marca l’Estratègia és erradicar i prevenir el sensellarisme de carrer, una situació en la qual es troben el 25,4% de les persones sense llar a l’Estat espanyol. Desenvolupar polítiques d’habitatge explícitament orientades a la prevenció del sensellarisme; generar sinergies entre el sector de l’habitatge i els serveis socials per prevenir situacions d’exclusió residencial; desenvolupar sistemes de detecció de sensellarisme i alternatives de reallotjament ràpides perquè la persona no hagi de viure al carrer; adaptar l’atenció social i els recursos a les diferents situacions i necessitats de les persones. Són algunes de les línies que marca l’Estratègia.