A més d’atendre les persones sense llar, la missió d’Arrels recull molt clarament dos pilars més: sensibilitzar la ciutadania i denunciar situacions injustes i aportar propostes. Per això fem campanyes i accions de sensibilització, treballem en xarxa i parlem amb els polítics, entre d’altres. A la trobada general de l’entitat que hem fet aquests dies hem parlat de com fem incidència social i política i de quins elements no podem oblidar.

Des de que Arrels es va crear l’any 1987, l’atenció directa a les persones sense llar s’ha complementat amb accions de sensibilització ciutadana i de denúncia. Es tracta dels tres pilars bàsics per transformar la realitat de les persones sense llar a curt, mig i llarg termini. Aquests dies, aprofitant la trobada general d’Arrels que reuneix persones que viuen o han viscut al carrer, voluntaris i treballadors, hem parlat sobre què significa fer incidència política i social.

Com fem incidència social i política?

 • Campanyes de sensibilització. Per intentar transformar la problemàtica de les persones sense llar, necessitem que la ciutadania la conegui i empatitzi. Aquest és l’objectiu de les campanyes de sensibilització que fem des d’Arrels. Jo també sóc Barcelona, que vam llançar l’estiu passat, és un exemple.
 • Accions. A finals de maig d’aquest 2016, vam sortir durant tres nits pels carrers de Barcelona per enquestar persones que dormien al ras i obtenir més informació sobre la seva situació. Uns dies abans, i en el marc de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, vam participar en un recompte nocturn per saber quantes persones dormen al carrer a la ciutat. Les dues accions van servir per mobilitzar la ciutadania, que participar com a voluntària, i aporten informació útil per dimensionar la realitat de les persones sense llar i saber si les polítiques i els recursos s’ajusten a les seves necessitats.
 • Treball en xarxa. Així com treballem coordinats amb altres entitats i els serveis socials de Barcelona per atendre millor les persones, a nivell local i català també participem en xarxes i plataformes que denuncien i sensibilitzen, com la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i la Taula d’Entitats del Tercer Sector. Des de fa uns anys, a més, participem més intensament en xarxes europees, com la Feantsa i la campanya europea per acabar amb el sensellarisme de carrer, que promouen accions com els censos de persones sense llar i el model d’atenció Housing First.
 • Incidència política. Fer possible que ningú hagi de viure al carrer només serà realitat amb la complicitat dels governs. Per això des d’Arrels ens reunim amb els diferents actors polítics, fem propostes, treballem amb les administracions i intentem visibilitzar la veu de les mateixes persones sense llar amb accions com la del #votinvisible, que vam organitzar fa uns mesos.
 • Informes i estudis. Aquesta és una via que hem començat a treballar fa poc a Arrels i que volem desenvolupar. En aquests moments, per exemple, estem recollint els resultats del cens de persones sense llar que vam fer a finals de maig, i estem documentant les diferències entre viure en un pis compartit o individual a través del testimoni de les pròpies persones. Durant el 2016 també hem entrevistat la ciutadania barcelonia sobre la seva percepció de les persones sense llar.
 • Premsa. Una altra via per sensibilitzar la ciutadania és a través dels mitjans de comunicació. Al 2015, per exemple, vam recollir gairebé 250 notícies sobre l’acció d’Arrels i la realitat de les persones sense llar.

I quins aspectes no hauriem d’oblidar?

A la trobada general d’Arrels d’aquest any hem dedicat una part per debatre sobre la manera com fem incidència política i social i compartir les opinions de les persones sense llar, voluntàries i treballadores de l’entitat. Recollim algunes de les idees sorgides!

 • Hem de ser honestos amb la nostra missió, que parla d’atendre les persones, sensibilitzar i denunciar, buscant l’equilibri entre aquests tres pilars i generant accions que transformin i millorin la situació de les persones sense llar.
 • És important mantenir un diàleg bo i fluid amb les institucions públiques, tot i que hem d’assumir el risc de què la feina d’incidència política pugui significar menys suport econòmic per part de les administracions.
 • Hem d’actuar conjuntament amb altres entitats, sempre que sigui possible. Cal seguir participant en xarxes locals, nacionals i internacionals, i accions com els recomptes i els censos de persones sense llar.
 • Per ordre, és important prioritzar la sensibilització ciutadana, incrementar el finançament privat per poder ser encara més independents econòmicament i realitzar incidència política.
 • Necessitem enfortir el voluntariat d’Arrels perquè esdevingui un actor clau en la sensibilització i denúncia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.