Sabem molt poques coses de les persones que viuen al carrer als pobles i ciutats de Catalunya. Quantes persones són? Qui són? En quina situació es troben? Hi ha eines que ens permetrien respondre aquestes preguntes i, a partir de les dades, millorar els serveis per a persones sense llar i desenvolupar polítiques efectives. Des d’Arrels impulsem una nova pàgina web, a disposició de les administracions, entitats i ciutadania, per promoure recomptes i censos de persones que viuen al ras.

Donar xifres del nombre de persones que viuen al carrer a Catalunya és problemàtic perquè sabem que les poques dades de què disposem minimitzen la realitat. Podem afirmar que no hi ha dades actualitzades que ens permetin saber quantes persones viuen al ras. Per un costat, hi ha 11 municipis que la darrera dècada han impulsat recomptes de persones que viuen al carrer i comptabilitzat 1.599 persones al ras (a més d’altres persones que es troben en altres situacions de sensellarisme). De l’altra, el 2017, l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, va recollir dades de 719 municipis i xifrar en 2.347 les persones que viuen al carrer conegudes pels serveis socials (entre més de 53.000 persones en diferents situacions de sensellarisme).

“Conèixer aquesta realitat és un primer pas, bàsic però imprescindible, per guiar les polítiques socials i desenvolupar recursos útils que s’adaptin a la situació i s’enfoquin a aconseguir que ningú hagi de viure al carrer i a garantir el dret a l’habitatge”, explica Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació. Per això, hem desenvolupat una nova pàgina web per fer accessibles a les administracions, i també a altres entitats i al conjunt de la població, dues eines que ajudin a fer aquest primer pas: recomptes i censos de persones que viuen al carrer.

Recomptes: per saber quantes persones viuen al ras

L’any 2015 el Parlament de Catalunya va instar el govern de la Generalitat a realitzar recomptes cada dos anys per quantificar quantes persones viuen al carrer. El 2016 ho va reiterar i el 2017 l’objectiu es va incloure a l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, que encara està pendent d’aprovació, dotació i implementació. Tot i aquest consens, a dia d’avui únicament s’han organitzat recomptes a 11 municipis catalans, a partir d’iniciatives locals: Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Badalona, Mataró, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sabadell i Reus. Aquestes ciutats representen el 40% de la població a Catalunya.

Des d’Arrels creiem que cal impulsar recomptes a tots els municipis de Catalunya, que en són 947, i repetir-los de forma continuada per veure l’evolució de la problemàtica. Per començar, proposem centrar-nos en els 66 municipis de més de 20.000 habitants, que acullen el 72% de la població. Dimensionar la problemàtica permet donar-hi resposta i fer prevenció.

Vols organitzar un recompte al teu municipi?

Censos: per saber en quina situació es troben les persones que viuen al ras

Un cens és una eina que, més enllà dels recomptes quantitatius, ens permet entrevistar persones que viuen al carrer i obtenir informació qualitativa sobre com viuen i en quina situació es troben. A través d’un cens podem conèixer qui dorm al ras en un municipi, des de fa quant de temps, quines són les seves necessitats, el seu estat de salut, si rep atenció social o com de vulnerable és, entre moltes altres qüestions. També ens permet analitzar els canvis que es produeixen.

Aquesta exploració es pot fer de moltes maneres i utilitzant diverses eines. Des d’Arrels hem elaborat una nova Guia pràctica per organitzar un cens per animar els municipis catalans a organitzar censos. La metodologia que hi presentem és la que utilitzem als censos a Barcelona, com a membres de la campanya europea per acabar amb el sensellarisme de carrer. A Catalunya també s’han organitzat censos a Tarragona i a Sant Adrià del Besòs.

En el cas de Barcelona, haver recollit dades durant quatre anys ens ha permès publicar un informe sobre la situació a la ciutat i traçar propostes basades en les necessitats de les persones.

Vols organitzar un cens al teu municipi?

 

 

 

Més informació:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.